શું તમે પણ Car ખરીદવાનું વિચારો છો ? તો જાણો December-2023 Top Selling Car.

1.TATA NEXON

ડિસેમ્બર મહિના દરમ્યાન Tata Nexon નુ વેચાણ 15284 યુનિટ થયેલ છે.

2. MARUTI SUZUKI DZIRE

ડિસેમ્બર મહિના દરમ્યાન Maruti Suzuki Dzire નુ વેચાણ14012 યુનિટ થયેલ છે.

3. TATA PUNCH

ડિસેમ્બર મહિના દરમ્યાન Tata Punch નુ વેચાણ 13787 યુનિટ થયેલ છે.

4. MARUTI SUZUKI ERTIGA

ડિસેમ્બર મહિના દરમ્યાન Maruti Suzuki Ertiga નુ વેચાણ 12975 યુનિટ થયેલ છે.

5. MARUTI SUZUKI BREZZA

ડિસેમ્બર મહિના દરમ્યાન Maruti Suzuki Brezza નુ વેચાણ 12844 યુનિટ થયેલ છે.

6. MARUTI SUZUKI SWIFT

ડિસેમ્બર મહિના દરમ્યાન Maruti Suzuki Swift નુ વેચાણ 11843 યુનિટ થયેલ છે.

7. MAHINDRA SCORPIO

ડિસેમ્બર મહિના દરમ્યાન Mahindra Scorpio નુ વેચાણ 11355 યુનિટ થયેલ છે.

8. MARUTI SUZUKI BALENO

ડિસેમ્બર મહિના દરમ્યાન Maruti Suzuki Baleno નુ વેચાણ 10669 યુનિટ થયેલ છે.

9. HYUNDAI  VENUE

ડિસેમ્બર મહિના દરમ્યાન Hyundai Venue નુ વેચાણ 10383  યુનિટ થયેલ છે.

10. MARUTI SUZUKI EECO

ડિસેમ્બર મહિના દરમ્યાન Maruti Suzuki Eeco નુ વેચાણ 10034 યુનિટ થયેલ છે.

ALL IMAGE CREDIT:SOCIAL MEDIA

THANKS FOR WATCHING

FOR NEXT 

Tata Punch બુકિંગ સ્ટાર્ટ: કિંમત,ફિચર્સ,રેન્જ અને ઘણું બધું.